Äldre kök

2015-11-16 09.32.10 2015-11-16 09.32.18 2015-11-16 16.55.15 2015-12-04 16.39.04 2015-12-17 16.44.39 2015-12-23 14.55.09 2015-12-23 14.55.25Byggnadsvård

Omplacering av 50-tals kök i villastan Gävle